מירית גליצקי

הנחיה קומית וקלילה, 

ניתן להתאים את הכתיבה לאירוע.

*יש אפשרות לכלול פריצות קומיות במהלך ההנחיה